Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.adwokatgola.pl

oraz polityka plików cookies

§ 1

Definicje: 

GOLA Kancelaria Adwokacka – Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Gola, ul. Stalowa 17/86/206, 41-506 Chorzów, NIP: 6351751433 oraz Gola Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Ziomko-Gola, ul. Stalowa 17/206, 41-506 Chorzów, NIP: 6272754673.

Portal – strona internetowa działająca pod adresem http://www.adwokatgola.pl wraz
z wszystkimi podstronami.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – internauta odwiedzający stronę internetową http://www.adwokatgola.pl oraz jej podstrony.

§ 2

1. Użytkownik może skontaktować z GOLA Kancelaria Adwokacka wykorzystując podane
w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów. 
2. W wyniku nawiązania kontaktu Użytkownik może podać dane osobowe np. adres e-mail.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z GOLA Kancelaria Adwokacka są przetwarzane w zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.

§ 3

1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Gola.
2. GOLA Kancelaria Adwokacka może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Portalu, dostawcy narzędzi służących do obsługi i analityki Portalu.

§ 4

1. Użytkownik ma prawo:

  a. dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia,
a także usunięcia, 

  b. odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty do przenoszenia danych,

  c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

  d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy GOLA Kancelaria Adwokacka lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

2. Prawa Użytkownika, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może realizować poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do GOLA Kancelaria Adwokacka.

3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

1. GOLA Kancelaria Adwokacka przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je
w zakresie i w celu:

  a. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na korespondencję od Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z GOLA Kancelaria Adwokacka,

  b. przygotowania oferty współpracy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

3. GOLA Kancelaria Adwokacka na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej
i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych, w tym wysyłania newsletterów. Zgoda, o której mowa wyżej, może zostać
w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez GOLA Kancelaria Adwokacka: 

  a. dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika
z GOLA Kancelaria Adwokacka będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na korespondencję Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy,

  b. dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych,

  c. dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez GOLA Kancelaria Adwokacka lub do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. 

§ 7

GOLA Kancelaria Adwokacka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8

1. GOLA Kancelaria Adwokacka wykorzystuje w związku z działaniem Portalu pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 

2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny GOLA Kancelaria Adwokacka.

3. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  a. obsługi liczników odwiedzin,

  b. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia GOLA Kancelaria Adwokacka analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 9

1. Każdy Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Każdy Użytkownik może usunąć pliki cookies już po ich zapisaniu przez GOLA Kancelaria Adwokacka na urządzeniu końcowym w sposób określony przez dostawcę danej przeglądarki internetowej:

  a. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  b. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  c. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  d. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

  e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

3. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub usunięcie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu i świadczonych usług.

§ 10

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować na adres
e-mail: t.gola@adwokatgola.pl