Obrona w postępowaniu egzekucyjnym

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka z poważnym zadłużeniem na ponad 160.000 zł i jeszcze poważniejszym pytaniem: czy możemy Jej jakoś pomóc? Wierzyciel wszczął przed komornikiem postępowanie egzekucyjne domagając się zapłaty kwoty 30.000 zł należności głównej oraz odsetek w kwocie ponad 120.000 zł za okres prawie 22 lat opóźnienia w płatności. Odpowiedź była jednoznaczna: pomożemy.

  • Rodzaj sprawy: Egzekucyjna
  • Okres postępowania: 3 miesiące
  • Prawnik: Aleksandra Ziomko-Gola

Analiza akt komorniczych pozwoliła wykazać, że w sprawie na przestrzeni wielu lat prowadzonej egzekucji wierzyciel nie dochował istotnych z perspektywy swojego roszczenia obowiązków. Kierował kolejne wnioski o podjęcie czynności egzekucyjnych bez zachowania stosownych terminów. Pełnomocnik, dokonując wyliczeń, zauważyła, że większość odsetek jest przedawniona i egzekucja w tym zakresie nie może się toczyć.

Żądanie zapłaty odsetek – jak niemal każde roszczenie cywilne – podlega przedawnieniu. Pomimo tego, że stosunkowo niedawna nowelizacja przepisów dotyczących postępowania komorniczego nakazuje komornikom badanie terminów przedawnienia, to praktyka pokazuje, że nie wszyscy komornicy o tym pamiętają. Dobrze jest więc upominać się o swoje uprawnienia, ponieważ możliwe do uzyskania korzyści są naprawdę tego warte.

1. Przyjęcie sprawy

Spotkanie z Klientem, omówienie istotnych aspektów sprawy, ustalenie zasad współpracy i honorarium, udzielenie pełnomocnictwa.

2. Analiza akt

Weryfikacja terminów przedawnienia.

3. Sporządzenie skargi na czynność komornika

Przygotowanie pisma z odpowiednio sformułowanym zarzutem i powołaniem się na podstawę prawną wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej przedawnionego zobowiązania.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego do kwoty ponad 120.000 zł.

Podobne wpisy