Zawieszenie postępowanie wykonawczego

Wykonanie kary jest naturalną konsekwencją wydania prawomocnego wyroku skazującego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kara nie będzie wykonywana z uwagi na jej odroczenie lub z powodu przerwy w jej odbywaniu. W wyjątkowych wypadkach postępowanie wykonawcze może zostać nawet zawieszone, gdy długotrwała przeszkoda uniemożliwia wykonanie kary. Jeden z Klientów Kancelarii po zakończonej przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności powinien stawić się w zakładzie karnym, jednak z uwagi na trudną sytuację osobistą szukał innego rozwiązania swojego problemu.

  • Rodzaj sprawy: Sprawa karna wykonawcza
  • Okres postępowania: 5 miesięcy
  • Prawnik: Tomasz Gola, Aleksandra Ziomko-Gola

W wyjątkowych wypadkach za długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą postępowanie wykonawcze mogą być uznane – w odniesieniu do kary pozbawienia wolności – ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste skazanego, które powodują, że osadzenie w zakładzie karnym pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny skutki zbyt ciężkie, a upłynęły już dopuszczalne okresy odroczenia i przerwy wykonania kary.

W sprawie naszego Klienta nie było już możliwe ubieganie się o dalszą przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ponieważ został wyczerpany maksymalny okres jej udzielenia (1 rok). Trudna sytuacja osobista, rodzinna i ekonomiczna skazanego nie pozwalała jednak na natychmiastowy powrót skazanego do zakładu karnego.

Kancelaria przygotowała wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego wraz z wnioskiem o wstrzymanie pozostałej do wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. Drugi z wniosków był konieczny do uzyskania możliwości pozostawania skazanego na wolności do czasu rozpoznania głównego wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego.

1. Przyjęcie sprawy

Spotkanie z Klientem, omówienie istotnych aspektów sprawy, ustalenie zasad współpracy i udzielenie pełnomocnictwa.

2. Analiza sytuacji życiowej Klienta

Weryfikacja istotnych informacji zmierzających do ubiegania się o zawieszenie postępowania wykonawczego.

3. Przygotowanie pism

Skompletowanie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową Klienta i sporządzenie stosownych wniosków do Sądu.

4. Udział w posiedzeniu Sądu

Przygotowanie skazanego do posiedzenia Sądu i aktywny udział obrońcy w obronie Klienta przed Sądem.

Sąd przychylił się do obu wniosków obrony. Klient – pomimo upływu maksymalnego okresu przerwy w karze pozbawienia wolności – nie musiał wracać do zakładu karnego.

Podobne wpisy