Apelacja od wyroku karnego – czy warto się odwoływać?

Oskarżony, który nie zgadza się z wyrokiem Sądu I instancji, może go zaskarżyć i wnieść apelację, która spowoduje rozpoznanie sprawy przed sądem odwoławczym. W zakresie odwołania skarżący może przytaczać zarzuty skierowane przeciwko wyrokowi. Nie jest to jednak łatwe zadanie i dlatego warto wykorzystać fachowe wsparcie prawne, które GOLA Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim Klientom na etapie postępowania apelacyjnego. Adwokat przy sporządzeniu apelacji karnej analizuje sytuację oskarżonego przez pryzmat materiału dowodowego i konfrontuje go z treścią wyroku, co zwiększa szansę na zmianę orzeczenia. Z szerokiego zakresu spraw karnych prowadzonych przez Kancelarię wynika, że z prawa do wniesienia apelacji nigdy nie warto rezygnować. Zdarza się, że złożenie apelacji doprowadza do obniżenia wymiaru kary, a nawet do uniewinnienia i przywrócenia nieskrępowanej możliwości kontynuacji życia rodzinnego i zawodowego.

Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie sporządzić samodzielnie apelacji od wyroku I instancji, a jednocześnie uważasz, że wyrok jest niesprawiedliwy, skontaktuj się z nami. Nie tylko napiszemy apelację, ale będziemy ją też popierać na rozprawie przed sądem odwoławczym.

Podobne wpisy